Sự kiện

Biểu tình ở Mỹ

Biểu tình nổ ra ở Mỹ sau khi công dân da màu George Floyd tử vong vì bị cảnh sát ghì cổ trong 8 phút