Thúc đẩy y tế số: ‘Hãy làm đi, đừng bàn nữa!’

Thúc đẩy y tế số: ‘Hãy làm đi, đừng bàn nữa!’

TTO - Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị, điều hành và khám chữa bệnh của các bệnh viện là vô cùng cần thiết, là bước chuyển quan trọng hướng đến một nền y tế thông minh.

TIN MỚI