Công nghệChuyển đổi số

Chuyển đổi số

Triển khai thí điểm xây dựng đô thị thông minh tại Nha Trang

Triển khai thí điểm xây dựng đô thị thông minh tại Nha Trang

TTO - Mô hình đô thị thông minh tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa được xây dựng theo hướng kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 và quản lý, phát triển kinh tế - xã hội bằng công nghệ.

TIN MỚI