Sự kiện

Cháy nhà máy bóng đèn Rạng Đông

Vụ cháy nhà máy bóng đèn Rạng Đông tại quận Thanh Xuân, TP Hà Nội