TTO - Bảo Duy
TTO - Bảo Duy

Bạn đọc thắc mắc về việc giảm trừ gia cảnh và người phụ thuộc trong thuế thu nhập cá nhân là gì và liệu rằng bạn có được khấu trừ hoàn toàn thuế thu nhập cá nhân hay không? Tiến sĩ Luật Phan Phương Nam đã có trả lời đến trường hợp này

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên