Tag:

người phụ thuộc

Bạn đọc thắc mắc về việc giảm trừ gia cảnh và người phụ thuộc trong thuế thu nhập cá nhân là gì và liệu rằng bạn có được khấu trừ hoàn toàn thuế thu nhập cá nhân hay không? Tiến sĩ Luật Phan Phương Nam đã có trả lời đến trường hợp này Video người phụ thuộc

Tư vấn pháp luật: Có được giảm trừ 100% thuế thu nhập cá nhân hay không?
Tư vấn pháp luật   |   29/12/2022
Tư vấn pháp luật: Có được giảm trừ 100% thuế thu nhập cá nhân hay không?

Bạn đọc thắc mắc về việc giảm trừ gia cảnh và người phụ thuộc trong thuế thu nhập cá nhân là gì và liệu rằng bạn có được khấu trừ hoàn toàn thuế thu nhập cá nhân hay không? Tiến sĩ Luật Phan Phương Nam đã có trả lời đến trường hợp này