Xem xổ vuông bắt tôm, cua ở Cà Mau
Đời thường   |   12/05/2024
Xem xổ vuông bắt tôm, cua ở Cà Mau

Cà Mau có diện tích nuôi tôm lớn nhất cả nước với khoảng 280.000ha. Sản lượng tôm nuôi đạt trên 200.000 tấn/năm. Mỗi tháng sẽ có 2 con nước xổ tôm theo chu kỳ trăng. Người Cà Mau từ bao đời nay đã tận dụng con nước lớn ròng để xổ vuông bắt tôm, cua.