Trực tiếp | 24/05/2023
Truyền hình trực tiếp: Quốc hội thảo luận một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi)

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi).

Từ ngày
Đến ngày