Camera 360   |   12/04/2024
Camera ghi hình cụ già 90 tuổi âm thầm tặng hoa, làm cỏ, tưới cây cho ân nhân

Cộng đồng mạng xúc động với video cụ già 90 tuổi tặng hoa, làm cỏ trước cửa nhà một người thường cho mình đồ và tiền ăn sáng. Chủ nhân của video trên là anh Hà Vi Hán đã có những chia sẻ với Tuổi Trẻ Online về câu chuyện này.