Lý do cộng đồng mạng rần rần lập hội 'ra khơi tìm kho báu' trị giá vài trăm ngàn tỉ?
Hài hước   |   17/04/2024
Lý do cộng đồng mạng rần rần lập hội 'ra khơi tìm kho báu' trị giá vài trăm ngàn tỉ?

Cộng đồng mạng đang nóng ran chuyện có một kho báu vài trăm ngàn tỉ đang nằm ngoài biển, kéo nhau lập hội "ra khơi tìm kho báu". Kình ngư Ánh Viên bị réo tên đã đành, ngay cả rapper "Hiếu Thứ Hai" chẳng liên quan cũng bị lôi vào cuộc "đại hải trình".