Xác định đơn vị vi phạm trong vụ diễn áo dài, áo yếm phản cảm tại TP.HCM
Giải trí   |   01/06/2023
Xác định đơn vị vi phạm trong vụ diễn áo dài, áo yếm phản cảm tại TP.HCM

Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM đã xác định đơn vị vi phạm trong vụ show thời trang phản cảm New Tradition và thông tin về một cuộc thi sắc đẹp chưa được cấp phép.