Tag:

phan phương nam

Một bạn đoc cho biết vừa được Nhà nước đền bù giải phóng mặt bằng nhưng không biết số tiền này có phải đóng thuế thu nhập cá nhân hay không? Tiến sĩ Luật Phan Phương Nam, giảng viên trường ĐH Luật TP.HCM trả lời: Video phan phương nam

Tư vấn pháp luật: Nhận tiền đền bù có phải đóng thuế?
Tư vấn pháp luật   |   14/07/2023
Tư vấn pháp luật: Nhận tiền đền bù có phải đóng thuế?

Một bạn đoc cho biết vừa được Nhà nước đền bù giải phóng mặt bằng nhưng không biết số tiền này có phải đóng thuế thu nhập cá nhân hay không? Tiến sĩ Luật Phan Phương Nam, giảng viên trường ĐH Luật TP.HCM trả lời: