Tag:

phan phương nam

Tiến sĩ, giảng viên luật Phan Phương Nam giải đáp thắc mắc cho bạn đọc hỏi: liệu tiền lương nhận được khi còn thực tập, thử việc có bị tính thuế thu nhập cá nhân không và tính như thế nào ? Video phan phương nam

Tư vấn pháp luật: Lương thử việc có bị tính thuế thu nhập cá nhân?
Tư vấn pháp luật | 09/02/2023
Tư vấn pháp luật: Lương thử việc có bị tính thuế thu nhập cá nhân?

Tiến sĩ, giảng viên luật Phan Phương Nam giải đáp thắc mắc cho bạn đọc hỏi: liệu tiền lương nhận được khi còn thực tập, thử việc có bị tính thuế thu nhập cá nhân không và tính như thế nào ?