Tag:

hỏi đáp

Việc ly hôn trong thời nay diễn ra ngày càng phổ biến, kéo theo việc phân chia tài sản sau ly hôn luôn là vấn đề nóng. Vậy, ly hôn không chia tài sản có được pháp luật và tòa chấp nhận nếu như có nhu cầu? Luật sư Đinh Bá Trung đã giải đáp. Video hỏi đáp

Tư vấn pháp luật: Ly hôn không chia tài sản có được không?
Tư vấn pháp luật   |   12/01/2024
Tư vấn pháp luật: Ly hôn không chia tài sản có được không?

Việc ly hôn trong thời nay diễn ra ngày càng phổ biến, kéo theo việc phân chia tài sản sau ly hôn luôn là vấn đề nóng. Vậy, ly hôn không chia tài sản có được pháp luật và tòa chấp nhận nếu như có nhu cầu? Luật sư Đinh Bá Trung đã giải đáp.

Từ ngày
Đến ngày