Tag:

hỏi đáp

Bạn đọc hỏi liệu việc phá hoại tài khoản game được định giá trên 2 triệu đồng thì có bị xem là hành vi vi phạm pháp luật hay không? Luật sư Phùng Anh Chuyên tư vấn như sau: Video hỏi đáp

Tư vấn pháp luật: Phá hoại tài khoản game có vi phạm pháp luật không?
Tư vấn pháp luật | 10/06/2023
Tư vấn pháp luật: Phá hoại tài khoản game có vi phạm pháp luật không?

Bạn đọc hỏi liệu việc phá hoại tài khoản game được định giá trên 2 triệu đồng thì có bị xem là hành vi vi phạm pháp luật hay không? Luật sư Phùng Anh Chuyên tư vấn như sau:

Từ ngày
Đến ngày