Tag:

tư vấn pháp luật

Ở môi trường công sở, công xưởng đặc biệt ở những giai đoạn cao điểm, nhân viên thường được yêu cầu làm thêm giờ (Overtime - viết tắt là OT) và sẽ được trả thêm lương OT. Nếu công ty không trả lương làm thêm giờ thì phải giải quyết như thế nào? Video tư vấn pháp luật

Tư vấn pháp luật: Làm thêm giờ không được trả lương, nhân viên có thể làm gì để đòi quyền lợi?
Tư vấn pháp luật   |   16/04/2024
Tư vấn pháp luật: Làm thêm giờ không được trả lương, nhân viên có thể làm gì để đòi quyền lợi?

Ở môi trường công sở, công xưởng đặc biệt ở những giai đoạn cao điểm, nhân viên thường được yêu cầu làm thêm giờ (Overtime - viết tắt là OT) và sẽ được trả thêm lương OT. Nếu công ty không trả lương làm thêm giờ thì phải giải quyết như thế nào?

Từ ngày
Đến ngày