Tag:

giảm trừ gia cảnh

Tiến sĩ, giảng viên luật Phan Phương Nam tư vấn cho bạn đọc thắc mắc: Cá nhân kinh doanh phải đóng các loại thuế gì và có được giảm trừ gia cảnh như tiền công, tiền lương không? Video giảm trừ gia cảnh

Tư vấn pháp luật: Cá nhân kinh doanh khi đóng thuế có được tính giảm trừ gia cảnh ?
Tư vấn pháp luật   |   12/01/2023
Tư vấn pháp luật: Cá nhân kinh doanh khi đóng thuế có được tính giảm trừ gia cảnh ?

Tiến sĩ, giảng viên luật Phan Phương Nam tư vấn cho bạn đọc thắc mắc: Cá nhân kinh doanh phải đóng các loại thuế gì và có được giảm trừ gia cảnh như tiền công, tiền lương không?