Tag:

luật sư

Bên cạnh việc ủng hộ cũng như tuân thủ chấp hành việc đo và xử phạt nồng độ cồn, nhiều bạn đọc thắc mắc cũng như đặt vấn đề với những trường hợp không uống rượu bia nhưng khi đo qua máy vẫn có nồng độ cồn thì sẽ giải quyết như thế nào? Video luật sư

Bác sĩ, luật sư cùng giải đáp: Không uống rượu bia vẫn 'dính' nồng độ cồn, xử lý sao?
Bạn có biết   |   08/01/2024
Bác sĩ, luật sư cùng giải đáp: Không uống rượu bia vẫn 'dính' nồng độ cồn, xử lý sao?

Bên cạnh việc ủng hộ cũng như tuân thủ chấp hành việc đo và xử phạt nồng độ cồn, nhiều bạn đọc thắc mắc cũng như đặt vấn đề với những trường hợp không uống rượu bia nhưng khi đo qua máy vẫn có nồng độ cồn thì sẽ giải quyết như thế nào?

Từ ngày
Đến ngày