Sự kiện

Trịnh Sướng và đường dây làm giả xăng

Đại gia Trịnh Sướng bị khởi tố do tổ chức làm giả hàng xăng dầu với mạng lưới tiêu thụ liên tỉnh.