Sự kiện

75 năm Quân đội Nhân dân Việt Nam

75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam