Thứ 6, ngày 24 tháng 9 năm 2021

Tiếp nhận 8 triệu ý kiến góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp

02/04/2013 01:52 GMT+7

TT - Ông Nguyễn Văn Pha, phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc VN, cho biết ngày 1-4, Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã tiếp nhận bản tổng hợp hơn 8 triệu ý kiến của nhân dân tham gia góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc VN.

Trong thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc VN cùng các tổ chức thành viên, phối hợp với chính quyền các cấp tiếp tục có những hình thức phù hợp nhằm tiếp thu thêm nhiều ý kiến, tâm huyết của nhân dân đóng góp vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992. Trước đó, theo kết quả tổng hợp của Ban chỉ đạo tổng kết thi hành Hiến pháp 1992 của Chính phủ, các bộ ngành và địa phương trong cả nước đã tổ chức 28.014 hội thảo, hội nghị lấy ý kiến và tiếp nhận khoảng 15 triệu lượt ý kiến đóng góp cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân về nội dung của dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

**************************

Tin bài liên quan:

Bàn giao bản tổng hợp ý kiến góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992Tiếp thu ý kiến góp ý Hiến pháp đến tháng 10Chính quyền đô thị không chỉ dành riêng TP.HCMTổ chức chính quyền địa phương theo thực tế cuộc sốngVẫn nhận ý kiến góp ý Hiến pháp khi đã có báo cáoPhải thật sự lắng nghe dânTập hợp ý kiến phải dân chủ, khách quanCần nhấn mạnh hơn nghĩa vụ công dânỦy ban Thường vụ Quốc hội được phê chuẩn miễn nhiệm bộ trưởng?Làm rõ quyền tài sản và tài sản trong đất đaiCần quy định rõ quyền biểu quyết của công dân

V.V.THÀNH
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận