06/01/2024 14:13 GMT+7

Học sinh, sinh viên nào được miễn giảm học phí theo quy định mới?

Nghị định 97/2023/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành quy định năm học 2023 - 2024 giữ ổn định học phí phổ thông, học phí đại học tăng lùi một năm. Vậy các chính sách miễn giảm học phí được thực hiện ra sao?

Sinh viên Trường đại học Công nghiệp TP.HCM nộp học phí - Ảnh: TRẦN HUỲNH

Sinh viên Trường đại học Công nghiệp TP.HCM nộp học phí - Ảnh: TRẦN HUỲNH

Miễn học phí phổ thông cho 19 nhóm đối tượng ưu tiên

Nghị định 97 quy định chính sách hỗ trợ, miễn giảm học phí cho 19 nhóm đối tượng ưu tiên được miễn học phí phổ thông và nhiều ngành học sinh viên được miễn hoàn toàn học phí từ năm 2024 trở đi.

Đối với người học tại cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông chính sách miễn học phí tiếp tục thực hiện theo nghị định 81/2021/NĐ-CP quy định miễn học phí cho 19 nhóm đối tượng ưu tiên.

Hiện nay đã miễn học phí đối với toàn bộ học sinh tiểu học công lập, trẻ em mầm non 5 tuổi ở thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo;

Học sinh trung học cơ sở ở thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo theo quy định.

Về chính sách giảm học phí, giảm 70% học phí đối với trẻ em, học sinh phổ thông là người dân tộc thiểu số ở thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo theo quy định của cơ quan có thẩm quyền; giảm 50% học phí đối với trẻ em, học sinh phổ thông thuộc hộ cận nghèo.

Về chính sách hỗ trợ chi phí học tập quy định hỗ trợ 150.000 đồng/học sinh/tháng (tương đương 1,350 triệu đồng/năm) để mua sắm sách vở, đồ dùng học tập cho các đối tượng: (1) mồ côi cả cha lẫn mẹ; (2) khuyết tật; (3) thuộc hộ nghèo; (4) ở thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

Nhiều ngành sinh viên được miễn học phí

Đối với người học tại cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, nghị định 81 quy định miễn học phí cho sinh viên khuyết tật, sinh viên người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và cận nghèo theo quy định của Thủ tướng;

Sinh viên học chuyên ngành Mác - Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh; sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh học chuyên ngành lao, phong, tâm thần, giám định pháp y, pháp y tâm thần và giải phẫu bệnh tại các cơ sở đào tạo nhân lực y tế theo chỉ tiêu đặt hàng của Nhà nước;

Sinh viên người dân tộc thiểu số rất ít người quy định tại nghị định 57/2017/NĐ-CP; người học thuộc các đối tượng của các chương trình, đề án được miễn học phí theo quy định của Chính phủ; người học các ngành, nghề chuyên môn đặc thù đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp.

Nghị định 81 cũng quy định giảm 70% học phí cho học sinh, sinh viên học các ngành nghệ thuật truyền thống và đặc thù, một số nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Nhiều chính sách hỗ trợ khác

Bên cạnh việc tiếp tục thực hiện các chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập tại nghị định 81, các em học sinh, sinh viên được hưởng các chính sách hỗ trợ:

Chính sách tín dụng sinh viên theo quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27-9-2007 và quyết định số 05/2022/QĐ-TTg ngày 23-3-2022 của Thủ tướng sửa đổi, bổ sung quyết định số 157/2007/QĐ-TTg về tín dụng đối với học sinh sinh viên.

Chế độ học bổng khuyến khích học tập, học bổng chính sách (quy định tại điều 8, điều 9 nghị định 84/2020/NĐ-CP ngày 17-7-2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục).

Học bổng chính sách trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn tại quyết định số 194/2001/QĐ-TTg ngày 21-12-2001.

Giữ ổn định học phí phổ thông, lùi lộ trình tăng học phí đại học 1 nămGiữ ổn định học phí phổ thông, lùi lộ trình tăng học phí đại học 1 năm

Chính phủ vừa ban hành nghị định số 97/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 81/2021/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên