01/01/2024 18:27 GMT+7

Giữ ổn định học phí phổ thông, lùi lộ trình tăng học phí đại học 1 năm

Chính phủ vừa ban hành nghị định số 97/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 81/2021/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Sinh viên Trường đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM) - Ảnh: TRẦN HUỲNH

Sinh viên Trường đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM) - Ảnh: TRẦN HUỲNH

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm học 2023 - 2024, nếu không có quy định mức học phí sẽ áp dụng theo mức trần học phí quy định tại nghị định 81, mức thu học phí sẽ tăng khá cao so với học phí năm học 2022 - 2023.

Vì vậy, Chính phủ đã giao Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cùng các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung nghị định 81 để điều chỉnh lộ trình học phí phù hợp.

Lùi lộ trình học phí của giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp công lập

Theo đó, nghị định số 97 điều chỉnh lộ trình học phí như sau:

Giữ ổn định học phí từ năm học 2023 - 2024 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông bằng mức học phí năm học 2021 - 2022.

Lùi lộ trình học phí của giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp công lập 1 năm so với quy định tại nghị định 81 (tức là học phí năm học 2023 - 2024 tăng so với học phí năm học 2022 - 2023 nhưng mức tăng thấp hơn so với lộ trình quy định tại nghị định 81) để phù hợp với điều kiện thực tiễn và giảm bớt khó khăn cho học sinh, sinh viên.

Các chính sách miễn, giảm học phí được quy định tại nghị định 81 tiếp tục được giữ nguyên để hỗ trợ cho các đối tượng chính sách và có điều kiện khó khăn.

Xây dựng nghị định thay thế nghị định 81 để xác định lộ trình học phí phù hợp

Theo chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ, thời gian tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ phối hợp các cơ quan liên quan rà soát tổng thể, xây dựng nghị định thay thế nghị định 81 để xác định lộ trình học phí phù hợp.

Việc này đảm bảo thực hiện lộ trình tính giá dịch vụ giáo dục đào tạo theo yêu cầu của nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và quy định về tự chủ tài chính.

Đồng thời tiếp tục rà soát, đảm bảo chính sách miễn, giảm học phí cho các đối tượng chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo việc tiếp cận bình đẳng trong giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học; chính sách phổ cập giáo dục, phân luồng ở cấp phổ thông.

Đề xuất lùi lộ trình tăng học phí 1 năm so với nghị định 81Đề xuất lùi lộ trình tăng học phí 1 năm so với nghị định 81

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, nếu học phí năm học 2023 - 2024 thực hiện theo nghị định 81, mức trần học phí giáo dục đại học công lập sẽ tăng trung bình trên 45,7% so với năm trước. Đặc biệt khối ngành y dược tăng gần 100%.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên