09/01/2023 11:26 GMT+7

Quốc hội cho phép gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc hết hạn

Quốc hội đã đồng ý việc tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1-1-2023 đến ngày 31-12-2024.

Quốc hội cho phép gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc hết hạn - Ảnh 1.

Các đại biểu Quốc hội bấm nút thông qua nghị quyết sáng 9-1 - Ảnh: PHẠM THẮNG

Sáng 9-1, với 468/473 đại biểu Quốc hội có mặt đã biểu quyết thông qua nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1-1-2023 đến ngày 31-12-2024.

Tiếp tục thanh toán chi phí phòng, chống dịch

Quốc hội ghi nhận, đánh giá cao sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, kịp thời, hiệu quả của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan, địa phương trong tổ chức thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 quy định tại nghị quyết 30/2021/QH15.

Bên cạnh kết quả đạt được, Quốc hội cũng nhận thấy việc thực hiện quy định tại nghị quyết số 30/2021/QH15 về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế.

Chẳng hạn việc ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện các chính sách, giải pháp, biện pháp theo nghị quyết số 30 và các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có lúc, có nơi còn chậm, chưa đồng bộ, chưa sát thực tiễn.

Công tác tuyên truyền, phổ biến có lúc chưa kịp thời; gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc còn chậm dẫn đến nguy cơ thiếu thuốc.

Thanh toán, quyết toán chi phí liên quan đến phòng, chống dịch bệnh và chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với người bệnh COVID-19 còn chưa đáp ứng yêu cầu. 

Những tồn tại, hạn chế nêu trên do nhiều nguyên nhân nhưng chủ yếu do COVID-19 là dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường, chưa có tiền lệ trên thế giới và Việt Nam nên việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh thực hiện trong bối cảnh cấp bách, phải vừa làm vừa rút kinh nghiệm.

Một số nơi thực hiện giãn cách kéo dài chưa bảo đảm an sinh xã hội; hệ thống y tế, nhất là y tế cơ sở, y tế dự phòng mặc dù đã được quan tâm nhưng chưa đáp ứng yêu cầu về năng lực phòng, chống dịch bệnh có diễn biến phức tạp...

Về các chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19 được tiếp tục thực hiện từ ngày 1-1-2023 đến hết ngày 31-12-2023, Quốc hội quyết nghị cụ thể:

Các chi phí phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 của cơ sở y tế, cơ sở thu dung, điều trị và chế độ, chính sách đối với người được điều động, huy động tham gia phòng, chống dịch đã thực hiện trước ngày 31-12-2022 mà chưa thanh toán xong thì được tiếp tục thanh toán.

Kinh phí thực hiện các khoản chi phí, chế độ, chính sách này được chuyển nguồn sang năm 2023 để thanh toán và hạch toán, quyết toán vào niên độ ngân sách năm 2023.

Bên cạnh đó, việc thanh toán chi phí phòng, chống dịch COVID-19 cho cơ sở y tế và chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho người bệnh được tiếp tục thực hiện theo nghị quyết của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn.

'Chốt' gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc hết thời hạn

Về giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực trong khoảng thời gian từ ngày 1-1-2023 đến ngày 31-12-2024 được cơ sở đăng ký nộp hồ sơ gia hạn và giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc được kéo dài thời hạn thực hiện theo quy định.

Trừ các trường hợp thuốc, nguyên liệu làm thuốc bị thu hồi theo quy định của pháp luật về dược. Thuốc có dấu hiệu không an toàn cho người sử dụng mà bị tạm ngừng kinh doanh, sử dụng và niêm phong bảo quản theo quy định của pháp luật về dược. Thuốc có giấy đăng ký lưu hành có thời hạn là 3 năm theo quy định của pháp luật về dược.

Bộ Y tế công bố danh mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc có giấy đăng ký lưu hành được tiếp tục sử dụng.

'Nhiều công chức Cục Quản lý dược không chịu được sức ép, sợ sai, thôi việc'

Theo Bộ trưởng Đào Hồng Lan, nhiều công chức Cục Quản lý dược không chịu được sức ép công việc, sợ sai. Từ năm 2018 đến nay có 36 công chức cục xin thôi việc.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất