11/05/2023 10:52 GMT+7

Làm rõ cơ sở quy định cán bộ tín nhiệm thấp, không quá 10 ngày phải từ chức

Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đề nghị lý giải rõ hơn cơ sở của việc xác định mốc thời hạn quy định cán bộ tín nhiệm thấp, không quá 10 ngày phải từ chức.

Làm rõ cơ sở quy định cán bộ tín nhiệm thấp, không quá 10 ngày phải từ chức - Ảnh 1.

Buổi thẩm tra của Ủy ban Pháp luật về nội dung dự thảo nghị quyết - Ảnh: GIA HÂN

Sáng 11-5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo nghị quyết sửa đổi, bổ sung nghị quyết số 85/2014 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn.

Đồng thời xem xét việc bổ sung nội dung này vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023.

Cán bộ tín nhiệm thấp có thể xin từ chức

Theo tờ trình, Ban Công tác đại biểu đề nghị quy định cụ thể về hệ quả đối với người được lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm.

Theo đó, người được lấy phiếu tín nhiệm có quá nửa đến dưới 2/3 tổng số đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND đánh giá “tín nhiệm thấp” thì có thể xin từ chức.

Trong thời gian không quá 10 ngày kể từ ngày công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm mà không từ chức thì Quốc hội, HĐND xem xét, quyết định việc bỏ phiếu tín nhiệm tại kỳ họp đó hoặc kỳ họp gần nhất, nhưng không quá 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm.

Người được lấy phiếu tín nhiệm có từ 2/3 tổng số đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND trở lên đánh giá “tín nhiệm thấp” thì cơ quan có thẩm quyền trình Quốc hội, HĐND tiến hành miễn nhiệm tại kỳ họp đó hoặc kỳ họp gần nhất, nhưng không quá 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm.

Đề nghị quy định rõ về trường hợp người giữ nhiều chức vụ

Thẩm tra nội dung này, phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Trường Giang cho biết thường trực Ủy ban Pháp luật đánh giá các nội dung quy định về hệ quả lấy, bỏ phiếu tín nhiệm trong dự thảo nghị quyết đã bảo đảm phù hợp với yêu cầu xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với cán bộ, công chức có mức độ tín nhiệm thấp.

Đồng thời, phù hợp theo tinh thần của quy định số 96 và quy định số 41 của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ.

Cơ bản tán thành với quy định trên, song Ủy ban Pháp luật đề nghị cơ quan soạn thảo lý giải rõ hơn cơ sở của việc xác định mốc thời hạn quy định trong dự thảo nghị quyết là 10 ngày để người được lấy phiếu có mức "tín nhiệm thấp” xin từ chức và 30 ngày để UBND có thẩm quyền xử lý đối với trường hợp chủ tịch UBND có mức “tín nhiệm thấp”.

Cạnh đó, đề nghị bỏ cụm từ "nhưng không quá 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm".

Bởi nếu quy định việc bỏ phiếu tín nhiệm hoặc miễn nhiệm đối với người có mức độ tín nhiệm thấp sẽ được thực hiện tại kỳ họp đó hoặc kỳ họp gần nhất nhưng không quá 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm thì sẽ không thể hiện sự uyển chuyển, tính linh hoạt trong tổ chức thực hiện.

Ngoài ra, cơ quan thẩm tra đề nghị quy định rõ trong dự thảo nghị quyết trường hợp người giữ nhiều chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn mà không còn được Quốc hội, HĐND tín nhiệm thì xin từ chức hoặc bị miễn nhiệm đối với tất cả các chức vụ đang giữ.

Bởi theo quy định của dự thảo nghị quyết, trong trường hợp này, Quốc hội, HĐND thực hiện lấy phiếu một lần đối với các chức vụ mà người đó đảm nhiệm.

Ngoài ra, theo ông Giang, quá trình thảo luận, có ý kiến cho rằng bỏ phiếu tín nhiệm thực chất là một hình thức xem xét kỷ luật đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn. 

Vì theo quy định tại dự thảo nghị quyết, các trường hợp bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội, HĐND thường là do phát hiện có dấu hiệu sai phạm hoặc qua thăm dò cho thấy người được Quốc hội, HĐND bầu, phê chuẩn đạt mức "tín nhiệm thấp".

Trong khi đó, hệ quả nặng nhất đối với người được lấy phiếu tín nhiệm và bỏ phiếu tín nhiệm quy định trong dự thảo nghị quyết đều là trình Quốc hội, HĐND quyết định việc miễn nhiệm hoặc phê chuẩn đề nghị miễn nhiệm.

Do đó, ý kiến này đề nghị trong trường hợp người được bỏ phiếu tín nhiệm có từ quá nửa tổng số đại biểu trở lên đánh giá “không tín nhiệm” thì Quốc hội, HĐND tiến hành bãi nhiệm hoặc phê chuẩn đề nghị cách chức đối với người đó.

Đề xuất cán bộ tín nhiệm thấp phải xin từ chức trong 10 ngàyĐề xuất cán bộ tín nhiệm thấp phải xin từ chức trong 10 ngày

Dự thảo nghị quyết mới về lấy phiếu tín nhiệm quy định về việc xin từ chức của cán bộ có tín nhiệm thấp là không quá 10 ngày kể từ ngày công bố kết quả.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên