Tag: Tín nhiệm

LPBank đạt xếp hạng tín nhiệm mức A+, triển vọng ‘Ổn định’

Đây là mức xếp hạng tín nhiệm dài hạn của LPBank, vừa được VIS Rating Việt Nam đánh giá. Kết quả này phản ánh tình hình tài chính và hoạt động của LPBank ở mức tốt và bền vững.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi có phiếu tín nhiệm cao tuyệt đối, tỉ lệ 100%

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, có phiếu tín nhiệm cao tuyệt đối, đạt tỉ lệ 100%.

Tín nhiệm và trách nhiệm

Chiều 25-10, Quốc hội công bố kết quả về 44 nhân sự được lấy phiếu tín nhiệm. Không có vị nào thuộc loại tín nhiệm thấp, hầu hết đạt yêu cầu, có một số người đạt tín nhiệm cao.

Nhận rõ trách nhiệm sau lấy phiếu tín nhiệm

Ngày 25-10, Quốc hội đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 44 chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.

Không quy định không lấy phiếu tín nhiệm với lãnh đạo nghỉ chữa bệnh hiểm nghèo

Theo nghị quyết Quốc hội được thông qua, không còn nội dung đề xuất trước đó về không lấy phiếu tín nhiệm với người mắc bệnh hiểm nghèo và không điều hành công tác từ 6 tháng trở lên.

Lấy phiếu tín nhiệm: Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ có hướng dẫn cụ thể

Dự kiến với một người đồng thời giữ nhiều chức vụ, việc lấy phiếu tín nhiệm được thực hiện một lần với tất cả các chức vụ.

Vì sao bỏ đề xuất lãnh đạo tín nhiệm thấp phải từ chức trong thời hạn 10 ngày?

Về đối tượng không lấy phiếu tín nhiệm, bà Nguyễn Thị Thanh nêu rõ chỉ duy nhất người bị bệnh hiểm nghèo, không điều hành từ 6 tháng trở lên không lấy phiếu.

Không lấy phiếu tín nhiệm với lãnh đạo nghỉ chữa bệnh hiểm nghèo là nhân văn

Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho rằng việc không lấy phiếu tín nhiệm với người nghỉ chữa bệnh hiểm nghèo, không điều hành công tác từ 6 tháng trở lên là có cơ sở thực tiễn, thể hiện tính nhân văn.

Làm rõ cơ sở quy định cán bộ tín nhiệm thấp, không quá 10 ngày phải từ chức

Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đề nghị lý giải rõ hơn cơ sở của việc xác định mốc thời hạn quy định cán bộ tín nhiệm thấp, không quá 10 ngày phải từ chức.

Đề xuất cán bộ tín nhiệm thấp phải xin từ chức trong 10 ngày

Dự thảo nghị quyết mới về lấy phiếu tín nhiệm quy định về việc xin từ chức của cán bộ có tín nhiệm thấp là không quá 10 ngày kể từ ngày công bố kết quả.