Tag: phiếu tín nhiệm

Đọc báo cùng bạn 31-5: Những học bạ 'siêu đẹp'

Đề nghị lấy phiếu tín nhiệm chỉ nên 2 mức: cao và thấp; TP.HCM tăng một số mức phí làm thủ tục cấp sổ đỏ; Phát hiện vụ trục lợi lớn tiền bảo hiểm xã hội; Những học bạ “siêu đẹp”

Vì sao bỏ đề xuất lãnh đạo tín nhiệm thấp phải từ chức trong thời hạn 10 ngày?

Về đối tượng không lấy phiếu tín nhiệm, bà Nguyễn Thị Thanh nêu rõ chỉ duy nhất người bị bệnh hiểm nghèo, không điều hành từ 6 tháng trở lên không lấy phiếu.

Không lấy phiếu tín nhiệm với lãnh đạo nghỉ chữa bệnh hiểm nghèo là nhân văn

Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho rằng việc không lấy phiếu tín nhiệm với người nghỉ chữa bệnh hiểm nghèo, không điều hành công tác từ 6 tháng trở lên là có cơ sở thực tiễn, thể hiện tính nhân văn.

Đề xuất không lấy phiếu tín nhiệm với người nghỉ chữa bệnh hiểm nghèo

Tờ trình dự thảo nghị quyết lấy phiếu tín nhiệm đề xuất không lấy phiếu tín nhiệm với người nghỉ chữa bệnh hiểm nghèo và không điều hành công tác từ 6 tháng.

Ban Chấp hành Trung ương sẽ lấy phiếu tín nhiệm các chức danh nào?

Theo quy định 96, các ủy viên Trung ương Đảng sẽ bỏ phiếu tín nhiệm với các chức danh do Ban Chấp hành Trung ương bầu gồm ủy viên Bộ Chính trị và Ban Bí thư.

Làm rõ cơ sở quy định cán bộ tín nhiệm thấp, không quá 10 ngày phải từ chức

Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đề nghị lý giải rõ hơn cơ sở của việc xác định mốc thời hạn quy định cán bộ tín nhiệm thấp, không quá 10 ngày phải từ chức.

Đề xuất cán bộ tín nhiệm thấp phải xin từ chức trong 10 ngày

Dự thảo nghị quyết mới về lấy phiếu tín nhiệm quy định về việc xin từ chức của cán bộ có tín nhiệm thấp là không quá 10 ngày kể từ ngày công bố kết quả.

Cán bộ có tín nhiệm thấp sẽ bị miễn nhiệm

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiều lần nhấn mạnh danh dự, liêm sỉ là điều thiêng liêng, quý trọng nhất của mỗi con người.

Không cần hết nhiệm kỳ, tín nhiệm thấp phải xin từ chức hoặc bị miễn nhiệm

Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội đang lấy ý kiến về dự thảo nghị quyết của Quốc hội về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn.

Quốc hội xem xét sửa quy định lấy phiếu tín nhiệm

Tại kỳ họp thứ 5, dự kiến khai mạc vào ngày 22-5, Quốc hội sẽ xem xét sửa đổi nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm.