Tin mới

  • ​Nghề của người máy

    ​Nghề của người máy

    Trong lúc người máy (robot) vẫn chưa hoàn toàn thông dụng trong sinh hoạt của chúng ta, nhưng một tương lai sống chung với người máy đã ngày càng gần với nhân loại. Người máy sẽ chia sẻ hay “cạnh tranh” với nhân lực trong những phạm vi nghề nghiệp nào?

Có thể bạn quan tâm

  • ​Nghề của người máy 1 Phóng sự - Phóng sự ảnh

    ​Nghề của người máy

    Trong lúc người máy (robot) vẫn chưa hoàn toàn thông dụng trong sinh hoạt của chúng ta, nhưng một tương lai sống chung với người máy đã ngày càng gần với nhân loại. Người máy sẽ chia sẻ hay “cạnh tranh” với nhân lực trong những phạm vi nghề nghiệp nào?