Sự kiện

Cơn bão số 3

Cơn bão số 3 mang tên Wipha đang hướng vào Vịnh Bắc Bộ và dự báo sẽ đổ bộ vào các tỉnh miền Bắc nước ta.