Gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cho nhà ở xã hội vừa được thông qua, nhiều người rất quan tâm những nhóm đối tượng nào được mua nhà ở xã hội và với mức lương 5 triệu đồng/tháng thì có được mua nhà ở xã hội không?

tranvanminh đã gửi câu hỏi: 

Mua chung cư của dự án hình thành trong tương lai, phải lưu ý pháp gì, nhất là trong giai đoạn tình hình bất động sản rất phức tạp như hiện nay?

Thạc sĩ, luật sư Đỗ Đăng Khoa trả lời: Chi tiết 10 nhóm đối tượng thuộc nhóm đủ tiêu chuẩn để xét mua nhà ở xã hội như sau

undefined - Ảnh 1.

Thạc sĩ - Luật sư Đỗ Đăng Khoa - Giám đốc công ty luật Hưng Vượng

Căn cứ theo Điều 49. Đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội:

1. Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng;

2. Hộ gia đình nghèo và cận nghèo tại khu vực nông thôn;

3. Hộ gia đình tại khu vực nông thôn thuộc vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu;

4. Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị;

5. Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp;

6. Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân;

7. Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;

8. Các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ theo quy định tại khoản 5 Điều 81 của Luật này ;

9. Học sinh, sinh viên các học viện, trường đại học, cao đẳng, dạy nghề; học sinh trường dân tộc nội trú công lập được sử dụng nhà ở trong thời gian học tập;

10. Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên