Tag:

pháp luật

Sau khi thỏa thuận mua bán đất bằng hợp đồng ủy quyền thì chủ đất qua đời, con thì nói không biết gì chuyện mua bán đất nên người mua không bán lại được. Trường hợp này người mua phải làm sao? Giảng viên luật Nguyễn Thanh Khương tư vấn: Video pháp luật

Tư vấn pháp luật: Mua bán đất bằng ủy quyền, chủ mất giờ con nói không bán, phải làm sao?
Tư vấn pháp luật | 25/05/2023
Tư vấn pháp luật: Mua bán đất bằng ủy quyền, chủ mất giờ con nói không bán, phải làm sao?

Sau khi thỏa thuận mua bán đất bằng hợp đồng ủy quyền thì chủ đất qua đời, con thì nói không biết gì chuyện mua bán đất nên người mua không bán lại được. Trường hợp này người mua phải làm sao? Giảng viên luật Nguyễn Thanh Khương tư vấn: