Tag:

cộng đồng mạng

Gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cho nhà ở xã hội vừa được thông qua, nhiều người rất quan tâm những nhóm đối tượng nào được mua nhà ở xã hội và với mức lương 5 triệu đồng/tháng thì có được mua nhà ở xã hội không? Video cộng đồng mạng

Tư vấn pháp luật: Lương 5 triệu/tháng có được mua nhà ở xã hội?
Tư vấn pháp luật   |   27/07/2023
Tư vấn pháp luật: Lương 5 triệu/tháng có được mua nhà ở xã hội?

Gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cho nhà ở xã hội vừa được thông qua, nhiều người rất quan tâm những nhóm đối tượng nào được mua nhà ở xã hội và với mức lương 5 triệu đồng/tháng thì có được mua nhà ở xã hội không?