28/11/2019

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ Công thương, Bộ Tài chính... xem xét thông tin được báo chí phản ánh về doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận chính sách ưu đãi của Chính phủ.

Video liên quan