Tag:

doanh nghiệp

Doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong sản xuất, cần vốn để đầu tư phát triển. Ngân hàng thì tăng trưởng tín dụng hai tháng đầu thấp, thanh khoản cao. Vậy điều gì đang khiến các ngân hàng muốn cho vay nhưng doanh nghiệp lại khó tiếp cận vốn? Video doanh nghiệp

Tiếp tục giảm lãi suất, tạo điều kiện vay vốn cho doanh nghiệp
Bạn có biết   |   31/03/2023
Tiếp tục giảm lãi suất, tạo điều kiện vay vốn cho doanh nghiệp

Doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong sản xuất, cần vốn để đầu tư phát triển. Ngân hàng thì tăng trưởng tín dụng hai tháng đầu thấp, thanh khoản cao. Vậy điều gì đang khiến các ngân hàng muốn cho vay nhưng doanh nghiệp lại khó tiếp cận vốn?