Tag:

Bộ Tài chính

Bộ Tài chính vừa có thông báo về kết luận thanh tra bán sản phẩm bảo hiểm qua tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (gọi tắt là qua ngân hàng) tại 4 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ. Video Bộ Tài chính

Kết luận thanh tra của Bộ Tài chính, tỉ lệ hủy hợp đồng bảo hiểm sau năm thứ nhất lên đến 73%
Tin nóng   |   03/07/2023
Kết luận thanh tra của Bộ Tài chính, tỉ lệ hủy hợp đồng bảo hiểm sau năm thứ nhất lên đến 73%

Bộ Tài chính vừa có thông báo về kết luận thanh tra bán sản phẩm bảo hiểm qua tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (gọi tắt là qua ngân hàng) tại 4 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ.