Tag:

Bộ Công thương

Ông Trần Đình Nhân - tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã ký quyết định số 603 về việc tạm đình chỉ chức vụ ông Nguyễn Đức Ninh - giám đốc Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia để phục vụ công tác thanh tra. Video Bộ Công thương

Giám đốc Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia bị tạm đình chỉ để thanh tra cung ứng điện
Tin nóng   |   15/06/2023
Giám đốc Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia bị tạm đình chỉ để thanh tra cung ứng điện

Ông Trần Đình Nhân - tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã ký quyết định số 603 về việc tạm đình chỉ chức vụ ông Nguyễn Đức Ninh - giám đốc Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia để phục vụ công tác thanh tra.