06/09/2019
KIM THOA – MAI HƯƠNG – TRÍ NHÂN – THÚY QUYÊN
KIM THOA – MAI HƯƠNG – TRÍ NHÂN – THÚY QUYÊN

Bộ Công thương vừa có hướng dẫn về quy định về an toàn điện đối với giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy. Theo đó, yêu cầu sở giao thông vận tải các địa phương nghiên cứu, chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ, đường thủy, đường sắt phối hợp với ngành điện tổ chức kiểm tra, rà soát những đoạn giao chéo giữa đường dẫn điện trên không với đường bộ, đường thủy, đường sắt.

Video liên quan