Tag:

an toàn điện

Hưởng ứng phát động 120 ngày đêm hoàn thành các dự án đường cao tốc Bắc Nam; các đơn vị thuộc PTC3 đã phối hợp với địa phương và các bên liên quan để di dời một số cột điện cao thế, đảm bảo không gian và an toàn lưới điện... Video an toàn điện

PTC3 phối hợp di dời trụ điện phục vụ thi công đường cao tốc Bắc – Nam
Bạn có biết   |   28/11/2022
PTC3 phối hợp di dời trụ điện phục vụ thi công đường cao tốc Bắc – Nam

Hưởng ứng phát động 120 ngày đêm hoàn thành các dự án đường cao tốc Bắc Nam; các đơn vị thuộc PTC3 đã phối hợp với địa phương và các bên liên quan để di dời một số cột điện cao thế, đảm bảo không gian và an toàn lưới điện...