Tag:

đường sắt

Chỉ cần chú ý các quy tắc an toàn, những trường hợp như vụ ô tô đậu sát đường sắt bị tàu hỏa tông biến dạng sẽ không thể xảy ra. Video đường sắt

Camera 360   |   07/06/2024
Sau nhiều vụ ô tô bị tàu hỏa tông, dừng xe cách đường ray bao xa mới an toàn?

Chỉ cần chú ý các quy tắc an toàn, những trường hợp như vụ ô tô đậu sát đường sắt bị tàu hỏa tông biến dạng sẽ không thể xảy ra.