Tag:

Thủ tướng yêu cầu

TTO - Thủ tướng yêu cầu tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 thêm 14 ngày đối với 19 tỉnh, thành phố phía Nam; vận động, kêu gọi, kiểm soát người dân ở TP.HCM và các địa phương đang thực hiện giãn cách không được rời địa bàn. Video Thủ tướng yêu cầu

Video: 19 tỉnh thành phía Nam tiếp tục giãn cách theo chỉ thị 16
Tin nóng   |   31/07/2021
Video: 19 tỉnh thành phía Nam tiếp tục giãn cách theo chỉ thị 16

TTO - Thủ tướng yêu cầu tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 thêm 14 ngày đối với 19 tỉnh, thành phố phía Nam; vận động, kêu gọi, kiểm soát người dân ở TP.HCM và các địa phương đang thực hiện giãn cách không được rời địa bàn.