Thứ 6, ngày 19 tháng 8 năm 2022

Tin mới

Có thể bạn quan tâm

  • Xây dựng xã hội không tiền mặt: Cuộc chơi lý thú cho nhiều bên 1

    Xây dựng xã hội không tiền mặt: Cuộc chơi lý thú cho nhiều bên

    Xã hội không tiền mặt là nơi tiền giấy cầm nắm được, làm ví dày lên hay xếp thành từng xấp bí mật giấu trong ngăn kéo không còn là vua. Mục tiêu này không dễ đạt được khi nó đòi hỏi thay đổi và hành động từ rất nhiều bên liên quan: chính phủ, doanh nghiệp và người dân, với công nghệ là chất xúc tác không thể thiếu.