Ngày không tiền mặt 2021

Tin mới

Giới thiệu

Ngày không dùng tiền mặt

Ngày "không tiền mặt" là gì?

Ngày Không Tiền Mặt – 16/06 là một chuỗi sự kiện được tổ chức nhằm thúc đẩy tiến trình không sử dụng tiền mặt trong nền kinh tế để hướng đến một xã hội không dùng tiền mặt ở Việt Nam. Chương trình do báo Tuổi Trẻ tổ chức dưới sự chỉ đạo nội dung của Ngân hàng nhà nước và có sự đồng hành của các tổ chức tín dụng tại Việt Nam.

Lợi ích của xã hội "không tiền mặt"?

Với bản thân:

An toàn khi thanh toán không chạm, phương thức thanh toán bảo vệ sức khỏe của chính mình, gia đình và cộng đồng.

Với xã hội:

- Quá trình giao dịch, thanh toán an toàn, nhanh chóng, tiên lợi, giám bớt phí.

- Tránh các nguy cơ rủi ro: tiền giá, bị trộm cướp, thất thoát.

- Dễ dàng kiếm soát theo dõi chi tiêu.

Với nền kinh tế:

- Các giao dịch được mình bạch, tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, tội phạm kinh tế.

- Tăng nguồn vốn đầu tư từ các khoản tiền nhàn rỗi trong xã hội, giúp đồng vốn luân chuyển nhanh hơn.

- Tăng khả năng kiếm soát, điều tiết khối lượng tiền trong nền kinh tế, góp phần thúc đẩy hiệu quá điều hành chính sách tiền tệ quốc gia.

- Giảm chi phí quán lý, chi phí in ấn, kiếm đếm, báo quán, vận chuyến tiền mặt.