25/06/2024 15:47 GMT+7

Cần 913.000 tỉ đồng để cải cách tiền lương, điều chỉnh lương hưu từ 1-7

Cơ quan thẩm tra đề nghị Chính phủ cần bổ sung thông tin đầy đủ về 5 nguồn kinh phí thực hiện tiền lương tới hết năm 2026.

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh - Ảnh: Media Quốc hội

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh - Ảnh: Media Quốc hội

Chiều 25-6, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh đã trình bày thẩm tra báo cáo của Chính phủ về các nội dung cải cách tiền lương; điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội từ ngày 1-7-2024.

Sớm hướng dẫn quy định bổ sung quỹ tiền thưởng bằng 10% quỹ lương cơ bản 

Theo bà Thúy Anh, Ủy ban Xã hội thống nhất với quan điểm cần thực hiện cải cách tiền lương và các chính sách liên quan theo lộ trình phù hợp, từng bước, thận trọng, chắc chắn, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả, phù hợp với khả năng chi trả của ngân sách nhà nước.

Về cụ thể, bà Thúy Anh nói nội dung đề xuất của Chính phủ đã cơ bản bám sát chỉ đạo của Bộ Chính trị.

Tuy nhiên, với những vấn đề mới, phức tạp, Chính phủ cần sớm ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể để có cơ sở triển khai áp dụng, nhất là với quy định bổ sung quỹ tiền thưởng bằng 10% quỹ lương cơ bản và giao người đứng đầu xây dựng quy định chế độ tiền thưởng gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ và tránh trùng lặp với quy định của Luật Thi đua, khen thưởng.

Với việc xây dựng bảng lương mới và cơ cấu sắp xếp lại thành 9 loại phụ cấp, Ủy ban Xã hội, thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội cơ bản nhất trí việc trước mắt thực hiện các giải pháp để tăng lương khu vực công từ ngày 1-7-2024 như Chính phủ trình.

Về thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,8 triệu lên 2,34 triệu đồng/tháng, Ủy ban Xã hội thấy rằng đây là mức tăng đáng ghi nhận trong quá trình điều chỉnh tiền lương.

Góp phần cải thiện, nâng cao đời sống cho người hưởng lương, tạo động lực nâng cao năng suất lao động và hiệu quả làm việc.

Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra đề nghị Chính phủ quan tâm các giải pháp bảo đảm nguồn lực thực hiện ổn định, lâu dài và có hiệu quả chính sách; thực hiện các biện pháp kiểm soát, quản lý giá và các giải pháp kiềm chế lạm phát khác, bảo đảm chỉ tiêu tăng CPI bình quân năm 2024 và cả giai đoạn 2021-2026 mà Quốc hội giao…

Đánh giá tác động việc tăng thêm 913.000 tỉ đồng khi tăng lương

Theo bà Thúy Anh, Ủy ban Xã hội và Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách thống nhất với việc điều chỉnh lương, đồng thời kiến nghị Chính phủ định kỳ rà soát, xem xét nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội để từng bước tiến tới bảo đảm mức sống tối thiểu cho người có hoàn cảnh khó khăn và sớm thực hiện chính sách trợ cấp xã hội cho hộ nghèo không có khả năng thoát nghèo.

Bên cạnh đó, Chính phủ cần xem xét quy định mức trợ cấp hưu trí xã hội mới được bổ sung trong dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), dự kiến có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2025 một cách thỏa đáng và ở mức hợp lý.

Liên quan đến tổng nhu cầu kinh phí điều chỉnh lương cơ sở tăng 30%, thực hiện tiền thưởng bằng 10% quỹ lương cơ bản, điều chỉnh lương hưu và trợ cấp lũy kế 3 năm 2024 - 2026 tăng thêm 913.000 tỉ đồng, cơ quan thẩm tra đề nghị Chính phủ bổ sung, làm rõ tác động của chính sách đến dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2024 - 2026.

Ngoài ra, Chính phủ cần bổ sung thông tin đầy đủ về 5 nguồn kinh phí thực hiện tiền lương tới hết năm 2026, đánh giá tác động về ngân sách nhà nước, dự báo nguồn lực và các phát sinh cho những năm sau 2026.

Ủy ban Xã hội đề nghị Chính phủ báo cáo Quốc hội việc thực hiện những nội dung này tại kỳ họp thứ 8 của Quốc hội tới đây.

Cơ quan thẩm tra lưu ý Chính phủ bảo đảm thực hiện đầy đủ các nội dung thuộc thẩm quyền theo chỉ đạo của Bộ Chính trị để hướng tới mục tiêu cao nhất là cải thiện đời sống người hưởng lương.

Cùng với đó trợ cấp, tạo động lực nâng cao năng suất lao động và hiệu quả làm việc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội đất nước, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà trình Quốc hội đề xuất tăng lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp từ 1-7Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà trình Quốc hội đề xuất tăng lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp từ 1-7

Chiều 25-6, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã trình bày báo cáo của Chính phủ đề xuất Quốc hội về việc tăng lương cơ sở, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên