06/04/2023 14:48 GMT+7

Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt 4 quy định mới quan trọng của Ban Bí thư

Trong 4 quy định mới của Ban Bí thư có quy định về việc cán bộ, đảng viên sử dụng mạng xã hội.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa - Ảnh: GIA HÂN

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa - Ảnh: GIA HÂN

Ngày 6-4, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam cùng một số cơ quan tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai 4 quy định mới của Ban Bí thư.

Quy định mới về việc cán bộ, đảng viên sử dụng mạng xã hội

Cụ thể, hội nghị đã quán triệt Quy định số 85 năm 2022 về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội.

Quy định số 99 năm 2023 về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng; Quy định số 100 năm 2023 về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo nhà xuất bản.

Quy định số 101 năm 2023 về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo cơ quan báo chí. Đồng thời, xây dựng kế hoạch kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2025).

Trình bày tại hội nghị, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình cho biết quy định số 85 về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội là quy định mới.

Quy định được ban hành với mục tiêu nâng cao hơn nữa trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi cán bộ, đảng viên, phát huy cao độ tính tiên phong, gương mẫu trong việc thiết lập và sử dụng các trang thông tin điện tử cá nhân trên môi trường mạng.

Từ đó, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Góp phần đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và xây dựng môi trường Internet, mạng xã hội Việt Nam văn minh, lành mạnh, an toàn.

Đối với các quy định 100 và 101, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm nhấn mạnh, việc ban hành 2 quy định này đã tiếp tục khẳng định và làm rõ vai trò lãnh đạo trực tiếp và thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ, quản lý đội ngũ cán bộ cơ quan báo chí, nhà xuất bản.

Đồng thời là cơ sở chính trị để sửa đổi, bổ sung Luật báo chí 2016, Luật xuất bản năm 2012 và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Góp phần xây dựng đội ngũ lãnh đạo cơ quan báo chí, nhà xuất bản có bản lĩnh chính trị, năng lực trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và phẩm chất đạo đức để "xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại".

Cùng với đó "sắp xếp ngành xuất bản, in và phát hành theo hướng tinh gọn, chất lượng, hiện đại hóa" theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Quang cảnh hội nghị quán triệt, triển khai 4 quy định mới của Ban Bí thư - Ảnh: GIA HÂN

Quang cảnh hội nghị quán triệt, triển khai 4 quy định mới của Ban Bí thư - Ảnh: GIA HÂN

Xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân thực hiện không nghiêm túc, không hiệu quả

Phát biểu chỉ đạo, kết luận hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, phải nhận thức thật đầy đủ và sâu sắc hơn nữa ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tổ chức triển khai thực hiện các quy định này trong thực tế với tư cách là một bộ phận cấu thành quan trọng của công tác tuyên giáo.

Trên cơ sở hội nghị hôm nay, ông Nghĩa yêu cầu cần tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nội dung quy định với nhiều hình thức phù hợp giúp cho các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên hiểu rõ, vận dụng cho đúng các quy định.

Cùng với đó cần xác định rõ đây là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị, của mỗi cán bộ, đảng viên, của từng cơ quan báo chí, xuất bản, chứ không phải chỉ là nhiệm vụ riêng của ngành tuyên giáo.

Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện các quy định trên. Kịp thời thông tin, báo cáo kết quả thực hiện quy định ở các cấp theo từng quý, từng năm.

Kịp thời biểu dương, khen thưởng các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên thực hiện tốt; nhắc nhở, phê bình, xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân thực hiện không nghiêm túc, không hiệu quả...

Về kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, ông Nghĩa nhấn mạnh đây là sự kiện chính trị nghề nghiệp có ý nghĩa quan trọng của báo chí. Vì vậy, cần phải xây dựng đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm một cách bài bản, trang trọng và giàu ý nghĩa...

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa: Thơ phải vươn ra khỏi địa giới quốc giaÔng Nguyễn Trọng Nghĩa: Thơ phải vươn ra khỏi địa giới quốc gia

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ mong muốn thơ vươn ra khỏi địa giới quốc gia để sánh vai và hòa mình với văn học thế giới, trong chương trình Ngày thơ Việt Nam tối 5-2 tại Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0