Tag: Nguyễn Trọng Nghĩa

Cần phải giữ mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo báo chí

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu cần phải giữ mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo báo chí.

20 năm làm cầu nối giữa Đảng và đội ngũ văn nghệ sĩ

Hội đồng Lý luận, Phê bình văn học, nghệ thuật trung ương tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 20 năm thành lập (10-9-2003 - 10-9-2023) vào tối 5-9 tại Nhà hát lớn Hà Nội.

Khẳng định vai trò to lớn của Bảo vật quốc gia Nhật ký trong tù

Hội thảo khoa học '80 năm Nhật ký trong tù - Những giá trị bền vững, sức lan tỏa sâu rộng' đã được Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật trung ương tổ chức chiều 18-8, một lần nữa khẳng định vai trò to lớn của tập thơ Bảo vật quốc gia.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa: Khơi dậy lòng yêu nước, tự hào dân tộc

Trưởng Ban Tuyên giáo trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu phải chủ động đổi mới hình thức, biện pháp tuyên truyền, vận động, khơi dậy lòng yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc.

Hội Xuất bản Việt Nam có chủ tịch mới

PGS.TS Phạm Minh Tuấn - phó tổng biên tập Tạp chí Cộng Sản, nguyên giám đốc NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật - được bầu làm chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam khóa V tại Đại hội đại biểu Hội Xuất bản Việt Nam khóa V diễn ra chiều 12-7 tại Hà Nội.

Tuyên giáo phải là cơ quan dự báo tình hình thật tốt

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh tuyên giáo phải là một trong những cơ quan dự báo tình hình cho thật tốt.

Xây dựng nền báo chí ngày càng chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại

Theo trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, báo chí cách mạng Việt Nam đã từng bước khẳng định tính chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại, đóng góp rất quan trọng vào thành tựu chung của đất nước, dân tộc.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương: Làm báo có văn hóa vì một nền báo chí liêm chính và nhân văn

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhắn nhủ các lãnh đạo báo chí chú trọng hơn đến việc xây dựng môi trường văn hóa trong các tòa soạn và người làm báo có văn hóa, để có được một nền báo chí liêm chính, nhân văn và chuyên nghiệp.

Sách của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng được dịch ra 7 thứ tiếng, 11.000 bản

Cuốn sách ‘Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam’ của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa được xuất bản bằng 7 ngoại ngữ, với 11.000 bản sách giấy và sách điện tử.

Một bộ phận cán bộ, đảng viên 'gồm cả cán bộ cấp cao' có biểu hiện 'tự diễn biến'

Theo ông Nguyễn Xuân Thắng - ủy viên Bộ Chính trị, giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, có nhiều cán bộ không ngừng tu dưỡng đạo đức cách mạng, song một bộ phận cán bộ, đảng viên, bao gồm cả cán bộ cấp cao, có biểu hiện ‘tự diễn biến’.