Tag: Ban Bí thư

Chống kẹt xe: Di dời trụ sở cơ quan nhà nước, trường đại học, bệnh viện lớn ra ngoài khu trung tâm

Ban Bí thư xác định bảo đảm trật tự, an toàn giao thông là một trong những động lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Bà Trương Thị Mai: Lớp trẻ, học sinh sinh viên vào Đảng càng sớm càng tốt

Bà Trương Thị Mai, ủy viên Bộ Chính trị, thường trực Ban Bí thư, trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đã có nhiều chỉ đạo tại Hội thảo công tác phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên khu vực miền Trung - Tây Nguyên, tổ chức ngày 19-5 tại Bình Định.

Phát huy vai trò nhân dân trong đấu tranh, đẩy lùi suy thoái, 'tự chuyển biến', 'tự chuyển hóa'

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đã ký ban hành Kết luận số 54-KL/TW của Ban Bí thư về thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 3-10-2017 của Ban Bí thư.

Đến năm 2030, thu hút hơn 50% học sinh trung học vào giáo dục nghề nghiệp

Ban Bí thư vừa ban hành chỉ thị số 21 về việc tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045.

Ban Bí thư yêu cầu đề cao tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm

Ban Bí thư yêu cầu đề cao trách nhiệm tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ.

Trung ương thảo luận báo cáo kiểm điểm cá nhân của các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Ngày làm việc thứ hai của Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ, các đại biểu đã thảo luận về báo cáo kiểm điểm cá nhân của ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư lập 10 đoàn kiểm tra về công tác cán bộ

Năm 2023 sẽ thành lập 5 đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị và 5 đoàn kiểm tra của Ban Bí thư do các ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư làm trưởng đoàn, kiểm tra 30 tổ chức đảng trực thuộc trung ương về công tác cán bộ.

Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt 4 quy định mới quan trọng của Ban Bí thư

Trong 4 quy định mới của Ban Bí thư có quy định về việc cán bộ, đảng viên sử dụng mạng xã hội.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Ngày 30-3, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cho ý kiến đề án tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 15 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020.

Ông Vũ Thanh Mai làm phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Chánh Văn phòng Ban Tuyên giáo Trung ương Vũ Thanh Mai đã được Ban Bí thư bổ nhiệm giữ chức phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.