23/12/2022 15:22 GMT+7

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương: Đã làm lãnh đạo là mạnh dạn, sẵn sàng trả lời báo chí

TIẾN LONG - CẨM NƯƠNG
TIẾN LONG - CẨM NƯƠNG

Nhận định báo chí có vai trò quan trọng trong công tác tư tưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh lãnh đạo phải mạnh dạn đối mặt với báo chí, sẵn sàng trả lời phỏng vấn.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương: Đã làm lãnh đạo là mạnh dạn, sẵn sàng trả lời báo chí - Ảnh 1.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu kết luận tại hội nghị - Ảnh: HỮU HẠNH

Sáng 23-12, phát biểu kết luận tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 tổ chức tại TP.HCM, ông Nguyễn Trọng Nghĩa - bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương - cho biết Ban Tuyên giáo Trung ương trân trọng tiếp thu các ý kiến, các nội dung đề xuất, trao đổi từ các đại biểu.

Đồng thời, biểu dương toàn ngành tuyên giáo đã nêu cao tinh thần đổi mới, sáng tạo, quyết tâm, quyết liệt hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã được đề ra và những nhiệm vụ mới phát sinh từ thực tiễn.

Nói về lý do chọn TP.HCM là nơi tổ chức những hội nghị quan trọng của ngành trong năm nay, theo ông Nghĩa, sau 2 năm kiểm soát dịch bệnh và đẩy mạnh công tác phục hồi kinh tế, TP.HCM đã có sự vươn lên hết sức mạnh mẽ. 

Đó là sự nỗ lực cố gắng của chính quyền, nhân dân TP và sự đồng hành, chung tay của cả nước.

"Hội nghị này là hội nghị hướng về TP.HCM và miền Nam thân yêu. Sau hội nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ hoàn thiện lại các ý kiến và báo cáo lãnh đạo Thường trực Ban Bí thư", ông Nghĩa nói.

Trong công tác chỉ đạo, định hướng thông tin, quản lý hoạt động báo chí, tiếp tục có nhiều đổi mới, kịp thời định hướng thông tin tuyên truyền các sự kiện, vấn đề lớn, như cuộc xung đột giữa Nga - Ukraine, chuyến thăm Trung Quốc của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Báo chí thể hiện được vai trò quan trọng trong công tác tư tưởng.

Qua đó, trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, đã làm lãnh đạo phải mạnh dạn đối mặt với báo chí, sẵn sàng trả lời phỏng vấn từ những vấn đề thuận lợi cho tới những vấn đề khó khăn. "Dù nó xảy ra đến đâu, xảy ra tới bước nào các đồng chí phải thông báo ngay, không trốn tránh".

Người đứng đầu ngành tuyên giáo cho rằng báo chí phải đặt lợi ích của quốc gia và dân tộc lên trên hết, phải vì lợi ích của nhân dân, sự đoàn kết của dân tộc.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương: Đã làm lãnh đạo là mạnh dạn, sẵn sàng trả lời báo chí - Ảnh 3.

TP.HCM được chọn là điểm cầu chính tổ chức các hội nghị quan trọng của Ban Tuyên giáo Trung ương - Ảnh: HỮU HẠNH

Định hướng các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023, ông Nghĩa đề nghị toàn ngành tuyên giáo cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ.

Thứ nhất, tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, bám sát những định hướng lớn trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Thứ hai, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu tổ chức nghiên cứu, học tập, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng, nhất là nội dung văn kiện các Hội nghị Trung ương 7, Hội nghị Trung ương 8, khóa XIII.

Thứ ba, công tác thông tin, tuyên truyền, báo chí, xuất bản, dư luận xã hội cần tập trung tham mưu chỉ đạo, định hướng, cổ vũ toàn Đảng, toàn quân, toàn quân thực hiện có hiệu quả chương trình hành động, mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Trong đó, phải cổ vũ cán bộ, đảng viên phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc và chú trọng phát hiện biểu dương, nhân rộng những mô hình, cách làm hay, đổi mới, sáng tạo.

Thứ tư, về xác định đúng, trúng đối tượng, phạm vi, hình thức, phương pháp đấu tranh; đảm bảo cân đối trong công tác đấu tranh trên các lĩnh vực như: lý luận, tư tưởng, văn học, nghệ thuật. Bên cạnh đó, phối hợp thống nhất, nhịp nhàng, kịp thời, hiệu quả giữa các binh chủng như báo, tạp chí, xuất bản, phát thanh.

Thứ năm, tiếp tục đổi mới về nội dung, hình thức, phương pháp trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có những yêu cầu mới, nhất là đổi mới tư duy lý luận về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Thứ sáu, công tác khoa giáo trong giai đoạn hiện nay có vị trí, vai trò rất quan trọng, cần đẩy mạnh hơn nữa, trước hết là về nhận thức cho đúng, triển khai cho đúng nhiệm vụ của công tác.

Ban Tuyên giáo Trung ương triển khai nhiệm vụ 2023: Tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa Ban Tuyên giáo Trung ương triển khai nhiệm vụ 2023: Tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa

Với các kết quả nổi bật trong năm 2022, ngành tuyên giáo đã đề ra phương châm hành động quyết liệt trong năm 2023 “bản lĩnh, trí tuệ, đoàn kết, chủ động, đổi mới, sáng tạo"

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận