15/09/2019
DƯƠNG LIỄU – BẢO DUY
DƯƠNG LIỄU – BẢO DUY

Mặt? là tên triển lãm gồm 20 tác phẩm vẽ acrylic trên mặt nạ của 7 họa sỹ nhằm đưa nghệ thuật hiện đại vào một loại hình truyền thống.

Video liên quan