Tag:

mặt?

Mặt? là tên triển lãm gồm 20 tác phẩm vẽ acrylic trên mặt nạ của 7 họa sỹ nhằm đưa nghệ thuật hiện đại vào một loại hình truyền thống. Video mặt?

Vẽ mặt nạ Trung thu quyên góp ủng hộ các bệnh nhi nghèo
Giải trí   |   15/09/2019
Vẽ mặt nạ Trung thu quyên góp ủng hộ các bệnh nhi nghèo

Mặt? là tên triển lãm gồm 20 tác phẩm vẽ acrylic trên mặt nạ của 7 họa sỹ nhằm đưa nghệ thuật hiện đại vào một loại hình truyền thống.