Tag:

tác phẩm

"Hạnh phúc nhỏ trên tầng áp mái" là câu chuyện về những trải nghiệm hạnh phúc đời thường dung dị mà đủ đầy của họa sĩ Đinh Văn Sơn cùng vợ và cô con gái nhỏ, được họa sĩ gói ghém và chia sẻ qua 72 tác phẩm trong triển lãm cá nhân cùng tên, sẽ được giới thiệu đến công chúng từ ngày 2.10.2019 tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM. Video tác phẩm

“Hạnh phúc nhỏ trên tầng áp mái” của họa sĩ Đinh Văn Sơn
Giải trí | 02/10/2019
“Hạnh phúc nhỏ trên tầng áp mái” của họa sĩ Đinh Văn Sơn

"Hạnh phúc nhỏ trên tầng áp mái" là câu chuyện về những trải nghiệm hạnh phúc đời thường dung dị mà đủ đầy của họa sĩ Đinh Văn Sơn cùng vợ và cô con gái nhỏ, được họa sĩ gói ghém và chia sẻ qua 72 tác phẩm trong triển lãm cá nhân cùng tên, sẽ được giới thiệu đến công chúng từ ngày 2.10.2019 tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM.