06/09/2019

Khán giả yêu thích mỹ thuật truyền thống vừa có dịp thưởng thức 49 tác phẩm tranh sơn mài chất lượng của gần 40 tác giả, được chọn lọc từ các trại sáng tác và sáng tác mới năm 2019.

Video liên quan