Quỹ Đồng hành nhà nông 'tiếp sức' 3 tỉ đồng cho tân sinh viên nghèo
Học đường   |   13/09/2023
Quỹ Đồng hành nhà nông 'tiếp sức' 3 tỉ đồng cho tân sinh viên nghèo

Học bổng Tiếp sức đến trường có thêm 3 tỉ đồng từ quỹ Đồng hành nhà nông (Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền) tiếp sức tân sinh viên nghèo vượt khó.